Voor wie?

Voor wie is dieptepsychologie geschikt?

In beginsel is dieptepsychologie voor iedereen geschikt. Voor mensen die aan psychoses geleden hebben moet deze therapie onder medische begeleiding plaatsvinden.

Door gesprekstechnieken, bespreking van dromen of tekeningen zal getracht worden de kern van het psychische probleem op te sporen om zo meer bewustwording en zelfsturend vermogen te ontwikkelen

Dieptepsychologie is onder andere zeer geschikt bij:

 • Depressies
 • Eetproblemen
 • Gevoelens van somberheid, verveling, gemis of verspilling
 • Irrationele angsten
 • Angst en paniek veroorzaakt door trauma
 • Verlies van vitaliteit
 • Gevoelens van walging, woede of verdriet
 • Nachtmerries
 • Lichamelijke klachten waar geen medische reden voor is
 • Stress
 • Gevoelens van minderwaardigheid of juist van hoogmoed
 • Dysmorfofobie
 • Schaamte- en schuldgevoelens
 • Je bent welkom!

  Graag wil ik je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Dit stelt jou in de gelegenheid om te onderzoeken of deze therapie iets voor je is. Voor informatie of het maken van een afspraak kun je uiteraard contact opnemen.